Авторско право

Авторското право върху текстовото съдържание в уебсайта принадлежи на ©Теодора Славова като автор. Разрешава се разпространението на части от съдържанието, ако това е с нетърговска цел. За разпространение на текстово съдържание на хартиен носител, продажба на електронни копия или публикации в онлайн издания с търговска цел трябва да имате договор с автора.