Какво би станало,
ако бяхме различни
с други мисли и други мечти…

Какво ще е,
ако обичаме,
дори когато любовта боли…
Какво би било
да стъпваме тихо
с мяра и почит към тая Земя
и сме водени от нещо друго
освен от собствената ни следа…

Какво е,
ако се заслушаме
във нечия
далечна
тишина,
и чуем смисъл зад щита на думите,
и видим свят отвъд съня…