Достатъчно ли съм добра за теб? Кажи ми.

Очите, устните, носът, ръцете?

Не бързай, помисли, отговори ми.

Огледай ме добре. Вземи си метър.  

Изправена ли ходя, редом с тебе?

Достатъчно прилежно ли целувам?

Измивам ли прозорците да светят?

Умея ли добре да се ръкувам?  

На хората дали съм интересна?

Говоря ли възпитано и мило?

Дали косата ми е с цвят на кестен…

или пък твърде много съм я изрусила?  

Висока съм един шейсет и девет.

На токчета съм ти добре? Разбирам…

Мисли, каквото искаш…че съм ниска,

но аз от тази „обич“ абдикирам.