Обичам Дълбоките хора.

Тези, които са жив океан.

Тези, които умеят да спорят.

Тези, с които животът е цял.

Дълбоките хора виждат различно,

в очите им сякаш греят звезди.

Малко говорят, но много обичат,

чувстват, изгарят, мълчат щом боли.

В тях има всичко – любов и омраза

вплетени здраво като въже.

Мисли, които не сеят зараза,

думи, по-чисти от малко дете.

Горди и силни, Дълбоките хора,

ходят по камъни, до дъно горят.

Често са нежни, понякога строги.

Вярват до края, дори да грешат.

Силно обичам Дълбоките хора.

Силно притискам душата си в тях.

Там няма грях, нито зло и тревога.

С тях, във дълбокото, стъпвам без страх.