На нулевия меридиан
Където хора се обичат
Ние осъзнахме липсата на смисъл
Повече аз, ти по-малко
Спряхме да общуваме
Един със друг

Един до друг
Един чрез друг
Аз се съюзих с цигарите
Които ме разсейваха от липсата
На теб
Ти се отдаде на слънцето
Както никога не си се отдавал на мен
В този ден то открадна топлината
От тялото ми

Попитах те за другата
Една необичана жена
никога
не трябва
да пита
за друга необичана жена
Необичаните жени са сенки,
маршируващи в тунел
Дойдох при теб, за да избягам
Oт липсата ти
Но присъствието ти в живота ми
Макар за кратко
Усили тъгата

Дори, когато си в мен
Си недостъпно далеч

Невъзможно е
Да те достигна
Разбрах го на хълма
под Гринуичката обсерватория

Където хората се обичат
Ние валидирахме отсъствието на любов
Без думи
Само с тела