София – London – София

Една история в сегашно време

 “You must know that moment

When the miserable world cracks open

You finally meet someone

Suddenly the chapter’s written”

Michelle Gurevich

“The first six months of love”

Intro

Лондон

  • Обичам те! – каза Mарк, докато гледаше тавана.

Аз се опулих. Бях гола, разнежена и затоплена от тялото му. Мускулите на стомаха ми болезнено се стегнаха. Рязко извърнах глава към любовника си и изстрелях:

  • Какво?!
  • Обичам те… – тихо повтори той, зяпайки нещо невидимо над главите ни.

Погледнах нагоре, за да проверя дали не говори на някой паяк, пълзящ по матово белите стени на просторната спалня в мансардния апартамент в Сохо. 

  • Ела да живееш при мен! Махни се от него! Напусни го! Просто си тръгни! И без това почти не го познаваш! – продължи да ме убеждава, без да търси контакт с очи.

Скочих като ужилена. Изсумтях нещо като „Tрябва да тръгвам“ и започнах пъргаво да се обличам. Марк се беше подпрял на лакът и безучастно наблюдаваше как закопчавам сутиена, нахлузвам boyfriend дънките си и пълзя по пода в търсене на единия си жълт, памучен чорап.

  •  Любовта на живота ми обува кецове и бърза да избяга от мен…

Почувствах как тъжната му усмивка помилва гърба ми.

  • Аз не съм любовта! – възразих наум, засмях се пресилено и се затичах към света навън.

Преди да затворя вратата, чух сломена въздишка.