Всяка вечер в един и същ час
Мисля за теб и помня нас
И този спомен
Расте огромен

Дори бих казала вероломен
Паля цигара
Тя не догаря
Гасне
Както угасва денят
Минало време
Въобще не ми дреме
Какво още
ще вземе
от мене
светът
 
Всяка вечер в един и същ час
Аз съм със теб и има нас